Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
22 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
05 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
21 มิ.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
21 มิ.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
31 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงายในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
28 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล กำหนดวัน เวาลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงายในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
26 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชากร ตำแหน่ง นักวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th