Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
16 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประจำปี 2562
27 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
05 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ขอเชิญเที่ยวงาน มหาสงกานต์แก่งจุการ ตำบลคำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562
13 ธ.ค. 2561 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
26 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล คำสั่งรักษาราชการแทน
26 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศเจตจำนงค์
22 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th