Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2564
ถึง
12 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
09 มี.ค. 2564
ถึง
09 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านหนองหิน หมู่3
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.แบบมีบ่อพักในเขตหมู่บ้าน บ้านห้วยหมาก หมู่7
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านขัวแคน หมู่9
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกเพื่อการเกษตรในเขตหมู่บ้านหนองแสง หมู่11
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในการเขตหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่12
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th