Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน








หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อเห็นชอบร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565

25 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล การประชุมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2564

14 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

02 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการอบรมบุคลากรของ อปท. และอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

02 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการอบรมบุคลากรของ อปท. และอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

02 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการอบรมบุคลากรของ อปท. และอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

02 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

13 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล อำเภอ...ยิ้ม...เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบริการประชาชนและให้ความรู้ ข้อมูล/ข่าวสาร ณ. บ้านขัวแคน หมู่ที่9 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.คำไหล รุ่นที่1/2562 ของเดือน สิงหาคม 2562 ภาคเช้า พร้อมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลคำไหล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th