Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล อำเภอ...ยิ้ม...เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบริการประชาชนและให้ความรู้ ข้อมูล/ข่าวสาร ณ. บ้านขัวแคน หมู่ที่9 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.คำไหล รุ่นที่1/2562 ของเดือน สิงหาคม 2562 ภาคเช้า พร้อมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.คำไหล รุ่นที่1/2562 ของเดือน กรกฎาคม 2562 ภาคเช้า และภาคบ่าย พร้อมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการปลูกป่าต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน อบต.คำไหล ณ พื้นที่ป่าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.คำไหล รุ่นที่1/2562 ของเดือน สิงหาคม 2562 ภาคบ่าย พร้อมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำ เปลญวณและพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ท่านนายอำเภอศรีเมืองใหม่และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวบ้านขัวแคน-คำไหลที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศพด.ห้วยหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.คำไหล รุ่นที่1/2562 ของเดือน กันยายน 2562 พร้อมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ ตำบลคำไหล

08 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 28 ตุลาคม 2562 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th