Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสภา อบต.คำไหล ประจำเดือน กรกฎาคม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ วันสำคัญและกิจกรรมของหน่วยงาน

26 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล...ร่วมกับอำเภอศรีเมืองใหม่ ข้าราชการพนักงานทุกหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปทุกท่าน ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

25 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประเพณีมหาสงกรานต์แก่งจุการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

14 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2562

30 ม.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

18 ม.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 1-18 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2562

02 พ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

12 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร

24 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ65ปีขึนไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

22 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2561 21 สิงหาคม 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th