Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
15 ต.ค. 2556 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554 - 2556
15 ต.ค. 2556 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554 - 2556 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th