ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลคำไหลเดิมเป็นอาณาเขตเมืองสุวรรณวารี ซึ่งเป็นเมือง ๆ หนึ่งที่อยู่ในเขตประเทศลาว มีพระราชพงษ์ เป็นผู้ครองเมือง ในสมัยนั้น มีการทำศึกกับเมืองต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองเมือง จนในที่สุดพระราชพงษ์สิ้นพระชนม์ (ไม่มีข้อมูลสาเหตุการสิ้นพระชนม์) เมืองสุวรรณวารีก็สิ้นความเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองร้าง (ไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดถึงความเป็นมาหลังการสิ้นสุดของเมืองสุวรรณวารี) อาณาเขตเมืองสุวรรณวารี ที่ยังมีหลักฐานสนับสนุนในปัจจุบัน คือ อาณาเขตป่าสุวรรณวารี ในเขตหมู่บ้านหนองเชือก บ้านคำบอน บ้านนาห้วยแดง และบ้านดอนช้างในปัจจุบัน

      ตำบลคำไหลเดิมขึ้นต่ออำเภอสุวรรณวารี (อำเภอโขงเจียม) ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2514 ได้แยกออกอำเภอโขงเจียมเป็น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2537 มีการจัดตั้งสภาตำบลคำไหล ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีนายสวน โพธิ์ศรี ซึ่งดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลคำไหล ในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สภาตำบลคำไหล ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการบริหาร มาจากการคัดเลือกของสภา โดยมี นายทองพูล พันธ์โคตร ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล และในปี พ.ศ. 2548 นายทองพูล พันธ์โคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เห็นว่าเนื่องจากเห็นว่าสถานที่ตั้งสำนักงานหลังเดิมคับแคบ อาจไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชน และชุมชนที่เจริญเติบโตในอนาคต จึงได้ย้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จากศาลาประชาคมบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 8 ออกมาก่อสร้างสำนักงานหลังใหม่ ติดถนนหมายเลข 2034 ตระการพืชผล- โขงเจียม มีเนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะของบ้านศูนย์ (บ้านห้วยหมากเหนือในปัจจุบัน) หมู่ที่ 18 มาจนปัจจุบัน

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ