ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริตโปร่งใส ใสสะอาด 2566 และงดรับงดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2566 11:44

       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายทวี ราสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ได้เชิญประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ