Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (12 มิ.ย. 2561)  
การชำระภาษี ประจำปี (12 มิ.ย. 2561)  
การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... (31 ม.ค. 2560)  
เรื่องประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างผลิตน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อชุมช... (17 พ.ค. 2559)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 57 (17 พ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราจ้าง (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง เลื่อนการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบร... (12 ม.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่องการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่องการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ย. 2557)
เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (28 ต.ค. 2557)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบา... (15 ก.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 ก.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกกส์ โครงการ... (14 ส.ค. 2557)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จ.อุบลราชธานี (29 มี.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร อ... (07 พ.ค. 2561)  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ... (27 เม.ย. 2561)  

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ... (20 มี.ค. 2561)  

ประชุมรับรองแผนพัฒนา4ปี (... (12 ก.พ. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2... (15 ม.ค. 2561)

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื... (21 ธ.ค. 2560)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (19 ธ.ค. 2560)

โครงการจัดทำแผนท้องถิ่น4ป... (04 ธ.ค. 2560)

ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไ... (31 ต.ค. 2560)

ประกาศเจตจำนงในการบริหารง... (24 ต.ค. 2560)

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำ... (05 ก.ย. 2560)

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง อบ... (25 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (08 ส.ค. 2560)

โครงการเสริมสร้างทักษะอาช... (06 ก.ค. 2560)

โครงการศึกษาดูงาน ปี 2559... (02 มี.ค. 2559)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี... (12 ม.ค. 2559)

โครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยื... (22 ธ.ค. 2558)

กิจกรรม รำถวายพระพรในหลวง... (19 พ.ย. 2558)

กิจกรรมวันเด็กองค์การบริห... (29 มี.ค. 2554)

งานกีฬา (29 มี.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในการเขตหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่12 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกเพื่อการเกษตรในเขตหมู่บ้านหนองแสง หมู่11 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านขัวแคน หมู่9 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.แบบมีบ่อพักในเขตหมู่บ้าน บ้านห้วยหมาก หมู่7 (12 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านหนองหิน หมู่3 (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (3) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (2) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (1) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (3) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (2) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (1) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 0-4534-9017  แฟกซ์ : 0-4534-9017  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th