Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีกำจัดขยะ (15 ก.ค. 2563)  
วิธีการประหยัดน้ำ (15 ก.ค. 2563)  
โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Syndrome (15 ก.ค. 2563)  
ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤติโลกร้อนพลาสติก (15 ก.ค. 2563)
น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย (15 ก.ค. 2563)
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15 ก.ค. 2563)
คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (15 ก.ค. 2563)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหว... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศ ใช้แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 เม.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประจำปี 2562 (16 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (27 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15 ต.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400... (10 เม.ย. 2562)
ขอเชิญเที่ยวงาน มหาสงกานต์แก่งจุการ ตำบลคำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ระหว... (05 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเจตจำนงค์ (26 พ.ย. 2561)
คำสั่งรักษาราชการแทน (26 พ.ย. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมา... (22 พ.ย. 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ปี2562 (ผด.2) (13 พ.ย. 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ปี2561 ผด.2 (13 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อำเภอ...ยิ้ม...เคลื่อนที่... (13 ก.ค. 2563)  

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พน... (08 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (08 ก.ค. 2563)  

น้ำใจชาวตำบลคำไหล โครงกา... (08 ก.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไห... (08 ก.ค. 2563)

ขอแจ้งผู้ที่มาติดต่อราชกา... (08 ก.ค. 2563)

คณะผู้บริหาร สภาชิกสภา ข... (08 ก.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไห... (08 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (08 ก.ค. 2563)

ประชุมประชาคมตำบล การจัดท... (08 ก.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (08 ก.ค. 2563)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ... (08 ก.ค. 2563)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (08 ก.ค. 2563)

ประชุมสภา เรื่องติดตามและ... (08 ก.ค. 2563)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมั... (08 ก.ค. 2563)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมั... (08 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุข... (08 ก.ค. 2563)

ท่านนายอำเภอศรีเมืองใหม่แ... (08 ก.ค. 2563)

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ หลั... (08 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุข... (08 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในการเขตหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่12 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกเพื่อการเกษตรในเขตหมู่บ้านหนองแสง หมู่11 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านขัวแคน หมู่9 (12 มิ.ย. 2561)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.แบบมีบ่อพักในเขตหมู่บ้าน บ้านห้วยหมาก หมู่7 (12 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านหนองหิน หมู่3 (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (3) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (2) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (1) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (3) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (2) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (1) (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (18 ม.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th