ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ราสุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-5855973

นายสมัคร บุญเหลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-6604316

นางสาวยศสินี ศรีบุระ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 087-6503619

พันตำรวจโทปาณวัตร ล่ำสัน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1714199

ผู้บริหารส่วนราชการ

สิบตำรวจโทวีรพงษ์ จำปามูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1714199

นายจตุรานนท์ เจียระนัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 098-8693618

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ