หัวหน้าส่วนราชการ

ส.ต.ท.วีรพงษ์ จำปามูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1714199

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

ส.ต.ท.วีระพงษ์ จำปามูล

ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 099-1714199

นายประเสริฐ ศรีจันทร์

นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-8680594

นายอธิคม กอคูณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 099-5570337

นายจตุรานนท์ เจียระนัย

รองปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 098-8693618

นางสาวประคอง จันทร์หอม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
มือถือ 089-0645489

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ