สำนักปลัด

สิบตำรวจโทวีระพงษ์ จำปามูล

ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 099-1714199

 

 


พนักงานส่วนตำบล

สิบเอกสุวัฒชัย รอดจากเข็ญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวัชราภรณ์ จันทะเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายประเสริฐ ศรีจันทร์

นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรชา ช่างปรุง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ เหนือโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชฎาภา มงคลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

---

---------------

--

-----------

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสมฤทัย สร้อยสีหา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิจิตรา หลักเขตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิริมาศ บุญธรรม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายทศพร ทองรอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางรัตนา ราสุวรรณ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายกิตติโรจน์ ดวงบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายมนตรี หมดหลง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขวัญหทัย โพธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสาวิตรี สว่างแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศรี โขมะจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

นายสรรเพชร กณารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายปัญญาวุฑ นาจาน

คนงานทั่วไป

นายจำเริญ จันทร์วังทอง

คนงานทั่วไป

นางธัญญรัตน์ แท่นทอง

คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

นายธนัญชัย บำรุงพงษ์

คนงานทั่วไป

นายวิชัย พรมธร

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

-

-

-

-

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ