กองคลัง

นายประเสริฐ ศรีจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-8680594

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวพิสมัย อ่อนพันธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร วิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางวรัญญา ล่ำสัน

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุธาสินี หวังดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐชยา แท่นทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ ตุ้มเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายธนงฤษ ชุมพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนราพร แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ